Yeni Mahalle 83 ada 309 ve 245 parseller
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Yeni Mahalle
Pafta/Ada/Parsel: 83 ada 309 ve 245 parseller
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi, Yeni Mahalle 83 ada 309 parsel sayılı taşınmazda yeşil alan ile konut alanının takası ve 245 parselde yeliş alanın konut alanına dönüştürülmesine yönelik yapılan 1/1000 Ölçekli UİP değişikliği
Meclis Karar Tarihi ve No: 19/11/2015-1908
Meclis Karar Tarihi ve No: 10/07/2015-67
Onay Tarihi: 2015-11-20
Askıya Çıkış Tarihi: 2016-01-22
Askıdan İniş Tarihi: 2016-02-22
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir