Silivri Merkez Boğluca Deresi Taşkın Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları


İlçe: Silivri
Mahalle / Köy: Yeni Mahalle
Pafta / Ada / Parsel: İtiraza konu parseller
Plan Türü:
Plan Açıklaması:
Meclis Karar Tarihi ve No:
Onay Tarihi: 2023-11-30
Askıya Çıkış Tarihi: 2024-02-08
Askıdan İniş Tarihi: 2024-03-08
Plan Dosyaları: İndir
Hizli Menü