Çanta-Sancaktepe Mahallesi
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Çanta - Sancaktepe Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel: Eski 101/24 yeni 462/1 parsel
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi, Çanta-Sancaktepe Mahallesi Eski 101/24 yeni 462/1 parselim 1/1000 Ölçekli Mer'i Çanta Uygulama İmar planında "Kentsel Tasarım Projesine Göre Uygulama Yapılacak Alan" fonksiyonunda kalmakta iken 20/06/2010 onanlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine göre "İSKİ Hizmet Alanı" na alınmasına dair 1/1000 UİP değişikliği
Meclis Karar Tarihi ve No: 12/11/2015-1765
Meclis Karar Tarihi ve No: 11/09/2015-84
Onay Tarihi: 2015-11-20
Askıya Çıkış Tarihi: 2016-02-12
Askıdan İniş Tarihi: 2016-02-10
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir