Eylül 2009’da çalışmalarına başlayan Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Silivri’de bulunan; engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış %40 ve üzeri oranda "engelli sağlık kurulu raporu” olan ve 65 yaş ve üzeri kişilerin; sorunlarını dinlemek, çözüm aramak ve onların sosyo-ekonomik seviyelerini yükseltmek amacındadır. Bu amaçla onları bağımsız yaşama kavuşturma, toplumla iç içe ve uyum içinde; "üreten” bir birey haline getirmek hedefi ile yola çıkmıştır.

Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’nin birinci önceliği, rehabilitasyon hizmeti vermekten çok; kişilerin rehabilite olmalarını sağlamak için neler yapılmalıdır, kişiler nerelere yönlendirilmelidir sorularına yanıt bulmak; dolayısıyla rehabilitasyon sürecini koordine etmektir. Rehabilitasyon; bedensel veya ruhsal yönden bazı fonksiyonlarını kaybetmiş bireylerin tedavi edilmesi, sosyo-ekonomik, psikolojik desteklerle topluma yeniden tutunmasını sağlamaktır. Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi bu yüzden bir rehabilitasyon merkezi değildir. Bütün bu süreci destekleyen, yol gösteren, kişiyi yönlendiren bir kurumdur. Kişinin rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde geçirmesini sağlama amacındadır.