Nasıl Bağış Yapabilirim?

Ürün bağışlarınızı bireysel olarak Gıda Bankamıza getirebilir ya da derneğimizi arayıp bulunduğu yerden alınmasını talep edebilirsiniz.


Esnafım, nasıl bağış yapabilirim?

Satışını yaptığınız gıdaların bozulmamış, son kullanma tarihi geçmemiş veya isteğiniz doğrultusunda üreticisinden temin edeceğiniz ürünlerden bağış yapabilirsiniz.
 
Üreticiyim, nasıl bağış yapabilirim? 
 

Üretimini yaptığınız ürünleri Gıda Bankası’na gönderebilirsiniz.

Bağışlanan ürüne ait fatura derneğimiz adına K.D.V.’siz olarak bedel yazılarak tanzim edilir.

Fatura üzerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılması şartı ve ‘’KDV hesaplanmamıştır’’ ibaresinin yazılması zorunludur.

Ürünlerin taşınması ile ilgili sevk irsaliyesi düzenlenmelidir.

Derneğimiz bağışlanan ürünler ile ilgili “Ayni Bağış Alındı Belgesi” düzenleyip firmaya verecektir.

Firma bu belgeyi saklamakla yükümlüdür.


Firma sahibi değilim, nasıl bağış yapabilirim?
 
Eğer firma sahibi değilseniz sadece kimliğiniz ve adres bilgileriniz ile makbuz karşılığı bağış yapabilirsiniz.


Bağış yapacak firmaların vergisel avantajları? 
 

5035 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunun 40 ve 89’uncu maddelerinde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ise 17’nci maddesinde yapılan değişiklerle Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Gıda Bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedellerinin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve bu teslimlerin Katma Değer Vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemeler 21.03.2004 tarih ve 25409 sayılı Resmi Gazetede 251 seri no’lu gelir vergisi genel tebliğinde detaylı bilgiler verilmiştir.