Meclis Canlı Yayını

Canlı meclis yayınlarımızı, meclis toplantılarının olduğu günlerde bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

G Ü N D E M                    :

 

    • Mülkiyeti belediyemize ait Akören Mahallesi, 3153 parselde kayıtlı 9,00 m2 lik yer için TEDAŞ Genel Müdürlüğüne irtifa hakkı tesisinin görüşülmesi.
    • Belediyemize hibe edilecek 1 adet aracın hibe kabulünün görüşülmesi.
    • Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliğinin görüşülmesi.
    • Silivri Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda yürütülen Danamandıra Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.