Meclis Canlı Yayını

Canlı meclis yayınlarımızı, meclis toplantılarının olduğu günlerde bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

G Ü N D E M                    :

 

1-     İlçemiz sınırları içerisindeki isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin

      görüşülmesi.

2-     Silivri - TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki "Meskun Konut Alanları"na ait bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

3-     Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi Köy Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama

     İmar Planının görüşülmesi.

4-     Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 37 ada, 31-32 nolu  parsellerdeki yapı ile ilgili İstanbul Valiliği      Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve  Kültür Varlıkları  Müdürlüğünden katkı payı alınması konusunun görüşülmesi.

5-     Belediyemize ait Ezgi Tic.A.Ş.nin sermaye artışının görüşülmesi.