Meclis Canlı Yayını

G Ü N D E M :

1. Belediyemiz 2018 Mali yılı performans programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2. Belediyemiz 2018 Mali yılı bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.