Meclis Canlı Yayını

G Ü N D E M:

1- 3 Encümen Üyesi seçimi.

2- 5 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi.

3- 5 kişilik İmar Komisyonu seçimi.

4- Belediye Meclisimizce tespit edilen 2018 yılı ücret tarifelerindeki teknik eleman kayıt ücretinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

5- Birleşmiş Milletler’in kalkınma hedeflerinin desteklenmesinin görüşülmesi.

6- Belediyemizin ortağı olduğu BELTAŞ Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ortaklık payımızın devrinin görüşülmesi.

7- Belediyemiz ile Tüm-Yerel-Sen (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) ve Memur Sendikası arasında hazırlanan sendika sözleşmesinin onaylanması ve imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

8- İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına araç tahsisinin görüşülmesi.

9- Belediyemize ait Silivri Çanta-Sancaktepe Mahallesi, 130 ada, 22 nolu parseldeki taşınmaz üzerine Cami, Kur’an Kursu ve müştemilat yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin görüşülmesi.

10- Belediyemize ait Silivri Çanta-Sancaktepe Mahallesi, 171 ada, 25 nolu parseldeki taşınmaz üzerine Cami, Kur’an Kursu ve müştemilat yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin görüşülmesi.

11- Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.

12- 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.