Meclis Canlı Yayını

G Ü N D E M:

 

1. Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 890 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2. Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1760 ada, 1 parselde kayıtlı 10,88 m2.lik taşınmazın intifa hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3. Türk Kızılay’ı hizmet binası olarak tahsis edilen ve mülkiyeti belediyemize ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada 5 parsel üzerinde bulunan 112 ve 113 nolu bağımsız bölümler boşaltıldığından tahsis şerhinin kaldırılması ve tahsis iptali ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4. Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Fener Mahallesi, 3735 parsel sayılı taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5. Silivri İlçesi, Semizkumlar (eski Alipaşa) Mahallesi, 5748 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6. Belediyemiz ile Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında Girişimcilik Kursu düzenlenmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7. Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Gümüşyaka Mahallesi, 10007 parselin Tıbbi ve Aromatik Bitki ekilmesi için 3 yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunun görüşülmesi.