Meclis Canlı Yayını

 G Ü N D E M :
1- Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna bir Üyenin seçimi.
2- İlçemizdeki isimsiz koru ve parkların isimlendirilmesinin görüşülmesi.
3- Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize
edilmesinin görüşülmesi.
4- Silivri İlçesi, Sancaktepe (eski Çanta-Fatih) Mahallesi, 288 ada, 1 parsel ile
doğusundaki "park alanı" olarak tescilli alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin görüşülmesi.
5- Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 8 ada, 130 nolu parsele ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının görüşülmesi.
6- Silivri İlçesi Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki plan notu
tadilatının görüşülmesi.
7- Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, 1290 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi