Komisyon Kararı ve Taşeron Sınav Sonuç Listesi

SINAV KOMİSYONU KARARI

 

01/01/2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli işçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Esasların sınav komisyonu başlıklı 38 ve 39. Maddesinin (1). Fıkrasında; Tespit komisyonunca tespit edilen aşağıda isim ve görev yeri yazılı Hak sahibi İşçilerin İşçi Statüsüne Geçirilmesi” için Başkanlık makamının 09.02.2018 tarih ve E583964 sayılı beden  işlerine  dayalı  işlerde  çalışanlara uygulamalı diğer personele sözlü sınav yapılması oluru ile  13.03.2018-20.03.2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalı ve sözlü sınavda İstanbul Valiliği (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü) 07.03.2018 tarih ve 78411129-900-E.22580 sayılı yazı ekinde gönderilen sınav sorularından ve çalışanların görevleri ile ilgili işlerden sorulan sorulardan başarılı olan personellerin listesi aşağıdadır.

Sınav Sonuç Listesi için tıklayınız

           

Bu kararımızın T.C. Silivri Belediyesi İlan panosunda ve www.silivri.bel.tr internet sitesi duyurular bölümünde 21.03.2018 tarihinden itibaren ilan edilmesine, varsa itirazı olanların İstanbul Valiliğinde kurulu sınav itiraz komisyonuna itiraz edilebileceğine karar verilmiştir. 20.03.2018