ALT İŞVEREN PERSONELİ OLARAK ÇALIŞMAKTA OLAN İŞÇİLERİN UYGULAMALI - SÖZLÜ SINAV İLANI

01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 30288 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı  Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamına Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ’in “sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” bölümü  39.maddesi uyarınca, Belediye Başkanlığımızda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan (alt işveren) ve baş vuruları kabul edilen uygulamalı sınav”  ile sözlü sınava” katılacak olan  personelin listesi ve sınav programı aşağıda yer almaktadır.  

Sınavın yeri, günü ve saati www.silivri.bel.tr) resmi internet sayfasında ilan edilmiştir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçtiğinden ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.    

İlanen duyurulur. 12/03/2018

Sınav Programı

Uygulamalı Sınav Tarihi

   13-16 Mart 2018

Sözlü Sınav Tarihi

   19-20 Mart 2018

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Başlama ve Bitiş Saati

   09:00 - 16:00

Sözlü Sınav Yeri

   Silivri Belediye Başkanlığı Ana Bina Kariyer İstihdam Ofisi

Uygulama  Sınav Yeri

  Silivri Belediye Başkanlığı Araçlar Amirliği Ek Hizmet Binası

Sonuçların İlanı

   22 Mart 2018

Sınav Kuruluna İtiraz

   23-26 Mart 2018

İtirazların İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

   27-31 Mart 2018

 

EK: Personel Listesi ve Sınav Programı için tıklayınız

NOT:

  • Adayların uygulamalı - sözlü sınav tarih ve saatinde sınav yerlerinde hazır bulunması gerekmektedir. Adayların sınava gelirken fotoğraflı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir
  • Sınava girmeye hak kazananlar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucuna göre ayrıca değerlendirme yapılacaktır
  • Sınav Sonuçları Sınav Kurulu tarafından (www.silivri.bel.tr) resmi internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca Tebliğat Yapılmayacaktır.
  • Sınavda Başarısız olanlar Sınav Kurulu kararına karşı ilgili usul ve esasların 15. maddesi uyarınca 23 Mart 2018 tarihinden 26 Mart 2018 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar Sınav Kuruluna iletilmek üzere Silivri Belediye Başkanlığına yapılabilecektir.