Misyon – Vizyon Ve Hedefimiz

MİSYONUMUZ

  • Yerel hizmetlerin zamanında, hızlı, ucuz ve adil bir şekilde sunulduğu,
  • Çevreye duyarlı ve afete hazırlıklı, toplumsal çıkarları gözeten ve mimari estetiğe önem veren planların yapılıp uygulandığı,
  • Doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunduğu,
  • Her türlü afete hazırlıklı, fiziki ve sosyal altyapının,
  • Yeterli yeşil alanların, spor alanlarının ve sosyal donatıların sağlandığı,
  • Yoksulların ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin gözetildiği,
  • Hizmette eşitlik ile vatandaşı bilgilendirmenin amaç edinildiği Yaşanabilir Çağdaş Kent ortamının temin edilmesidir.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz; milli ve manevi değerleri koruyarak, tüm yerel yönetimlere model olacak bir belediyecilik anlayışı ortaya koymaktır.

HEDEFİMİZ

Yerel yönetimlerin etkin gücünü en üretken biçimde kullanarak Silivri’yi çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Marka Kent vizyonuna ulaştırmaktır.