Yeni Mahalle 1/1000 Ölçekli İmar Planı Düzenlemesi
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Yeni Mahalle, Alibey Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel:
Plan Türü: 18. Madde Uygulaması
Plan Açıklaması: 14.06.2013 Tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Yeni Mahalle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına esas olarak hazırlanan ,Silivri Belediye Encümeninin 27.04.2017 tarih 628 sayılı kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 31.05.2017 tarih ve 1810-1693 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Mahalle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan imar düzenleme alanının Alibey Mahallesi
Meclis Karar Tarihi ve No:
Onay Tarihi: 2017-07-03
Askıya Çıkış Tarihi: 2017-07-04
Askıdan İniş Tarihi: 2017-08-02
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir