Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu, Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı -Plan Notu- Değişikliği


İlçe: Silivri
Mahalle / Köy: TEM Bağlantı Yolu Doğusu, Batısı ile Yakın Çevresi
Pafta / Ada / Parsel:
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı -Plan Notu- Değişikliği
Plan Açıklaması: Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölç.UİP.da "Meskun Konut Alanları"nda bahçe mesafelerine ilişkin "UİP-1141,6"Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç.UİP.plan değişikliği
Meclis Karar Tarihi ve No: 09/06/2017 –54
Meclis Karar Tarihi ve No: 22/09/2017 – 1387
Onay Tarihi: 2017-09-26
Askıya Çıkış Tarihi: 2018-01-18
Askıdan İniş Tarihi: 2018-02-19
Plan Dosyaları: İndir
Hizli Menü