Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi UİP
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Yokçatı
Pafta/Ada/Parsel: 1165, 1349, 1350 parseller
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi UİP’na itirazlara istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP değişikliği
Meclis Karar Tarihi ve No: 11.09.2012-1771
Onay Tarihi: 2012-09-14
Askıya Çıkış Tarihi: 2012-12-12
Askıdan İniş Tarihi: 2012-01-14
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir