Silivri Değirmenköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Afete Maruz Bölgeler İlanı 22.09.2017 gün ve 2017/10850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


İlçe: Silivri
Mahalle / Köy: Değirmenköy Mahallesi
Pafta / Ada / Parsel: 1 pafta (F20D06C) 6542, 6543, 6544(kısmen), 6545(kısmen), 6546(kısmen), 6549(kısmen), 6572, 6573, 6574(kısmen)
Plan Türü: 1/5000 ölçekli Afete Maruz Bölgeler İlanı
Plan Açıklaması: 22.09.2017 gün ve 2017/10850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 7269-1051 sayılı kanunun 2. ve 14. maddesi ile Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün 12.07.1993 tarih ve 5986 sayılı Genelge esaslarına göre mahallinde ve Belediyemizde 60 gün süre ile ilan edilmek üzere tarafımıza gönderilen Afete Maruz Bölge İlanı
Meclis Karar Tarihi ve No: 22.09.2017 gün ve 2017/10850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Meclis Karar Tarihi ve No: 22.09.2017 gün ve 2017/10850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Onay Tarihi: 2017-09-22
Askıya Çıkış Tarihi: 2018-01-04
Askıdan İniş Tarihi: 2018-03-05
Plan Dosyaları: İndir
Hizli Menü