Mahallelere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: -
Pafta/Ada/Parsel: -
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi Güneyi, Ortaköy Sanayi Alanı, Selimpaşa VII.Etap, TEM Bağlantı yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi, Değirmenköy I.Etap, Yeni Mahalle, Selimpaşa II.Etap, Selimpaşa VIII.Etap 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine uygun olarak hazırlanan Revizyon imar planı, Selimpaşa VII.Etap Konut Dışı Kentsel Çalışma ve Eğitim Alanlarını içeren Revizyon uygulama Planı, Kavaklı Uygulama İmar Planı, Çanta uygulama Planı, Alipaşa Mahallesi ve Selimpaşa Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Plan notlarında "Çekme ve bahçe mesafeleri içinde taban alanı kullanımı serbesttir ve Bahçe ve çekme mesafeleri hiçbir koşulda 10 m'den az olamaz" şeklinde tadiline ilişkin imar plan tadilatı
Meclis Karar Tarihi ve No: 15.10.2014/1418
Meclis Karar Tarihi ve No: 06.06.2014/56
Onay Tarihi: 2014-10-17
Askıya Çıkış Tarihi: 2015-02-13
Askıdan İniş Tarihi: 2015-03-16
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir