Küçük Kılıçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Küçükılıçlı
Pafta/Ada/Parsel: 625, 572, 647 ve 690 parseller
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi K.Kılıçlı Mahallesi UİP’na itirazlara istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP değişikliği625, 572, 647 ve 690 parseller
Meclis Karar Tarihi ve No: 11.09.2012-1746
Onay Tarihi: 2012-09-14
Askıya Çıkış Tarihi: 2012-12-25
Askıdan İniş Tarihi: 2013-01-25
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir