Gümüşyaka Mahallesi 1219 ada 4-5-9-10 parseller plan değişikliği
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Gümüşyaka
Pafta/Ada/Parsel: 1219 ada 4-5-9-10 parseller
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi 1219 ada 4-5-9-10 parsellerin konut alanından Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı(yurt) na alınmasına dair 1/1000 UİP değişikliği
Meclis Karar Tarihi ve No: 10.06.2015/920
Meclis Karar Tarihi ve No: 08.05.2015/56
Onay Tarihi: 2015-06-12
Askıya Çıkış Tarihi: 2015-08-11
Askıdan İniş Tarihi: 2015-09-09
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir