Fener 1000 UİP
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Fener Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel: -
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi, Fener Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı
Meclis Karar Tarihi ve No: 12/05/2017 – 805
Meclis Karar Tarihi ve No: 06/01/2017 – 12
Onay Tarihi: 2017-05-12
Askıya Çıkış Tarihi: 2017-08-04
Askıdan İniş Tarihi: 2017-09-08
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir