Değirmenköy Afete Maruz Bölge
İlçe: Silivri / İstanbul / Merkez
Mahalle/Köy: Değirmenköy
Pafta/Ada/Parsel:
Plan Türü: Afete Maruz Bölge
Plan Açıklaması: İstanbul Valiliği, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 03.07.2019 tarih E.96402 sayılı yazısında 24.06.2019 tarih 1173 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesinde bulunan ve 15.05.2018 tarihli Jeolojik Etüt Raporu ile eki pafta / harita sınırları gösteren alanın, bazı yerleşim yerlerinin afete maruz bölge olarak ilanı hakkındaki 20.02.2017 tarihli ve 2017/9926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamından çıkarılmasına, 7269 sayılı Kanunun 2nci ve 14 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir’’ denilmektedir.
Meclis Karar Tarihi ve No:
Onay Tarihi: 2019-07-03
Askıya Çıkış Tarihi: 2019-07-12
Askıdan İniş Tarihi: 2019-09-10
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir