Danamandıra Mahallesi 1/1000 ölçekli Halihazır Haritalarda Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti
İlçe: Silivri / İstanbul / Merkez
Mahalle/Köy: Danamandıra Mahalesi
Pafta/Ada/Parsel: F20A20D1C, F20A20D2D, F20A20D4B, F20A20D3A, F20A20D3D, F20A20D3C, F20A25A2A, F20A25A2B, F20A25A2C, F20A25A2D
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Halihazır Haritalarda Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti
Plan Açıklaması: Danamandıra Tabiat Parkı Büyük Kokmuş, Küçük Kokmuş ve Tekne Gölleri kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli F20A20D1C, F20A20D2D, F20A20D4B, F20A20D3A, F20A20D3D, F20A20D3C, F20A25A2A, F20A25A2B, F20A25A2C, F20A25A2D no.lu halihazır harita paftaları üzerinde İstanbul Valiliği Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca yapılan kıyı kenar çizgisi tespiti çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 11.10.2016 gün ve E.16463 sayılı yazısı ile 30.09.2016 tarihinde onaylanmıştır.
Meclis Karar Tarihi ve No:
Onay Tarihi: 2016-11-30
Askıya Çıkış Tarihi: 2016-11-01
Askıdan İniş Tarihi: 2016-12-01
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir