Çanta ( Balaban-Sancaktepe) Mahallesi UİP Notu Değişikliği
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Çanta ( Balaban-Sancaktepe) Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel:
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliği
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi, Çanta 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının Genel Hükümler bölümünün 10. Maddesindeki hükmün iptal edilerek yerine “Planlı alanlar İmar Yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır” hükmünün eklenmesine İlişkin yapılan Uygulama İmar Plan değişikliği.
Meclis Karar Tarihi ve No: 15.04.2016/687
Meclis Karar Tarihi ve No: 11.12.2015/109
Onay Tarihi: 2016-06-21
Askıya Çıkış Tarihi: 2016-06-21
Askıdan İniş Tarihi: 2016-06-21
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir