Çanta-Mimarsinan Mahallesi
İlçe: silivri
Mahalle/Köy: Çanta-Mimarsinan Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel: 583 ada 14 ve 15 parseller
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi, Çanta-Mimarsinan Mahallesi 583 ada 14 ve 15 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği (PİN NO: UİP_1151,4)
Meclis Karar Tarihi ve No: 14.01.2016/90
Meclis Karar Tarihi ve No: 11.09.2015/83
Onay Tarihi: 2016-01-15
Askıya Çıkış Tarihi: 2016-03-25
Askıdan İniş Tarihi: 2016-04-25
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir