Büyükkılıçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Büyükkılıçlı Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel: 1784, 1785, 1788, 1850, 2232 ve 2233 parseller
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi Büyükkılıçlı Mahallesi UİP’na itirazlara istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP değişikliği
Meclis Karar Tarihi ve No: 11.09.2012/1755
Onay Tarihi: 2013-02-01
Askıya Çıkış Tarihi: 2013-06-06
Askıdan İniş Tarihi: 2013-07-08
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir