Bekirli Mahallesi 4 Pafta
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Bekirli Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel: 4 Pafta (F20C01B3C, F20C02A4D, F20C01C2B, F20C02D1A)
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi, Bekirli Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlara ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Tadilatı
Meclis Karar Tarihi ve No: 12.02.2016/330
Meclis Karar Tarihi ve No: 06.11.2015/104
Onay Tarihi: 2016-12-16
Askıya Çıkış Tarihi: 2016-04-08
Askıdan İniş Tarihi: 2016-05-09
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir