Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Tadilatı
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Alipaşa Mahallesi Güneyi
Pafta/Ada/Parsel: 1Pafta -Plan Notları- (UİP-137,10)
Plan Türü: Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Tadilatı
Plan Açıklaması: Alipaşa Mahallesi Güneyi UİP “Üst Düzey Merkez Alanları”nda konut kullanımının kaldırılması ve “Yapı Düzenine Ait Hükümler”de 3.14 nolu maddenin sonuna““Ancak kullanılacak inşaat emsali hiçbir koşulda E:2.00yi geçemez” plan notunun ilavesine ilişkin1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Meclis Karar Tarihi ve No: 09.02.2018/22
Meclis Karar Tarihi ve No: 11.06.2018/890
Onay Tarihi: 2018-06-19
Askıya Çıkış Tarihi: 2018-08-01
Askıdan İniş Tarihi: 2018-09-01
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir