Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Alipaşa Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel: -
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı
Plan Açıklaması: 17/04/2013 tasdik tarihli Alipaşa Mahallesi Güneyi Uygulama İmar planının Plan notlarının 5.1 maddesinde yer alan Üst Düzey Merkez Tesis Alanına ilişkin bölümüne “ Yapı Yüksekliği 35.50 m.yi ve 10 katı aşamaz” hükmünün ilave edilmesi, 5.2 maddesinde yer alan Ticaret+Konaklama Tesis Alanına ilişkin bölümüne “ Yapı Yüksekliği 35.50 m.yi ve 10 katı aşamaz” hükmünün ilave edilmesi ve 5.3 maddesinde yer alan Alt Merkez Alanlarına İlişkin bölümünde “Maksimum yükseklik çevre kat adedini aşamaz” hükmünün iptal edilerek “yapı yüksekliği 4 katı aşamaz” hükmünün ilave edilmesi şeklindeki 1/1000 uygulama imar plan notu değişikliğidir.
Meclis Karar Tarihi ve No: 17.07.2014/1039
Meclis Karar Tarihi ve No: 09.05.2014/47
Onay Tarihi: 2014-07-21
Askıya Çıkış Tarihi: 2015-02-13
Askıdan İniş Tarihi: 2015-03-16
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir