Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Alipaşa Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel: 2271, 6532 ve 5301 parseller
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Plan Açıklaması: Ceza ve Tutuk Evi Duruşma Salonu ve Ek Birimleri
Meclis Karar Tarihi ve No: 15.05.2014/595
Onay Tarihi: 2014-05-16
Askıya Çıkış Tarihi: 2014-07-04
Askıdan İniş Tarihi: 2014-08-04
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir