Alipaşa Mahallesi
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Alipaşa Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel: 351 ada 4 ve 13 parseller
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Plan Açıklaması: Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi Güneyi Uygulama İmar Planı’nda 351 ada 4 ve 13 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği (PİN NO: UİP_137,6)
Meclis Karar Tarihi ve No: 15.01.2016/165
Meclis Karar Tarihi ve No: 11.09.2015/90
Onay Tarihi: 2016-01-15
Askıya Çıkış Tarihi: 2016-11-25
Askıdan İniş Tarihi: 2016-03-25
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir