Alibey Mahallesi 74 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Yeni Mahalle
Pafta/Ada/Parsel: 74 - 83
Plan Türü: 1/1000 Ölçekli İmar Planları
Plan Açıklaması: 14.06.2013 Tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Yen Mahalle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına esas olarak hazırlanan, Silivri Belediye Encümeninin 10.08.2017 tarih ve 3569-3395 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Mahalle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar düzenleme alanı.
Meclis Karar Tarihi ve No: 18/10/2017 - 1352
Meclis Karar Tarihi ve No: 10/08/2017 / 3569-3395
Onay Tarihi: 2017-11-08
Askıya Çıkış Tarihi: 2017-11-08
Askıdan İniş Tarihi: 2017-12-12
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir