Alibey Mah. TEM Bağlantı Yolu Doğusu,Batısı ve Yakın Çevresi İU
İlçe: Silivri
Mahalle/Köy: Alibey
Pafta/Ada/Parsel: -
Plan Türü: 18.Madde İmar Uygulaması
Plan Açıklaması: 02.07.2012 Tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısıİle Yakın Çevresi Uygulama İmar Planına esas olarak hazırlanan ,Silivri Belediye Encümeninin 22.01.2015tarih 114 sayılı kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 18.02.2015 tarih ve 781-705 sayılı kararı ile onaylanan TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı İle Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan imar düzenleme alanının Alibey mahallesini içeren sahada Parselasyon Planlarının , Dağıtım (Şuyulandırma) Cetvellerinin , Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ile Kamu Ortaklık Payı Oranı Hesaplarının , alan hesapları ve teknik dokümanları ile belgelerinin onaylanması.
Meclis Karar Tarihi ve No: 18.02.2015 tarih ve 781-705 sayılı kararı
Meclis Karar Tarihi ve No: 22.01.2015tarih 114 sayılı kararı
Onay Tarihi: 2015-03-13
Askıya Çıkış Tarihi: 2015-03-13
Askıdan İniş Tarihi: 2016-04-14
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir