Akören Mahallesi
İlçe: silivri
Mahalle/Köy: Akören Mahallesi
Pafta/Ada/Parsel: F20C07B2A, F20C07B1B, F20C07B2B, F20C07B1A, F20C02C4C, F20C07B1C, F20C02C3D
Plan Türü: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Plan Açıklaması: 28.01.2015 tasdik tarihli “Silivri İlçesi, Akören Mahallesi Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na yapılan itirazların Silivri Belediye Meclisi’nin 09.10.2015 tarih ve 93 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan tadilatlara İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği (PİN NO: UİP_5150)
Meclis Karar Tarihi ve No: 13.01.2016/45
Meclis Karar Tarihi ve No: 09.10.2015/93
Onay Tarihi: 2016-01-15
Askıya Çıkış Tarihi: 2016-03-25
Askıdan İniş Tarihi: 2016-04-25
Plan Dosyaları: Plan dosyalarını indir