07 Ocak 2021, Perşembe OCAK AYI MECLİSİ 2. BİRLEŞİMİ CUMA GÜNÜ Silivri Belediye Meclisi'nin Ocak Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 8 Ocak 2021 Cuma günü 09.30'da gerçekleştirilecek. OCAK AYI MECLİSİ 2. BİRLEŞİMİ CUMA GÜNÜ

Silivri Belediye Meclisi'nin 08.01.2021 Cuma tarihine rastlayan Ocak Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 09.30'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Alipaşa Mahallesi, 4886 parselin yapı sahipleri ile bunların kanuni ve akdi haleflerine satılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarla ilgili ödenmesi gereken bedellerin pandemi nedeniyle kapatılan veya kısıtlanan işletmelere genelge doğrultusunda işlem yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Fenerbahçe Üniversitesi adına eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere verilen Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 5676, 6288, 6286 ve 6287 nolu parsellerin intifa haklarının iptali ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Silivri İlçesi, Balaban (eski Çanta-Mimarsinan) Mahallesi, 488 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel ile tescil harici alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle idari sınırları içerisinde yer alan Boğluca Deresi ve yan kollarının bulunduğu alan ve yakın çevresinin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Taşkın Alanı” nedeniyle “Yapı Yasaklı Alan” sınırları içerisindeki alanda sorunlu olduğu tespit edilen fonksiyonlar ile ilgili imar planı değişiklikleri değişikliği ile ilgili İmar ve Kentsel Dönüşüm-Afete Hazırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 81 ada, 98 parselin doğusunda kalan kapanan yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına kayıt ve tescil işleminin yapılması ile ilgilisine satışının yapılması değişikliği ile ilgili İmar ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 855 parselin batısında ve güneyinde kalan yol alanlarının, yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ile ilgilisi adına satışının yapılması değişikliği ile ilgili İmar ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Kamil Kaçmaz tarafından 20 AAG 742 plakalı 2018 model, Volkswagen marka kamyoneti belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - Silivri’de faaliyet gösteren 1. ve 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş'nin sermayesinde artış yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 
Haber Fotoğrafları
Hızlı Menü