14 Haziran 2019, Cuma HAZİRAN AYI MECLİSİ İKİNCİ BİRLEŞİMİ BUGÜN Silivri Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşiminin I. Oturumu, 14 Haziran 2019 Cuma Günü 10.00’da gerçekleştirilecek. HAZİRAN AYI MECLİSİ İKİNCİ BİRLEŞİMİ BUGÜN

Silivri Belediye Meclisi’nin 14/06/2019 Cuma tarihine rastlayan Haziran Ayı toplantısının 2. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da (Bugün) Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

 

G Ü N D E M :

1- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ihalesinin yıllara yaygın olarak yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- İlçemiz mahalle muhtarlarına yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü Teşkilat Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi (eski Çanta-Fatih Mahallesi), 432 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz mülkiyetindeki Silivri İlçesi Seymen Mahallesi, 488 ve 489 parseller ile şahıs mülkiyetindeki 487 parselin mezarlık alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili belediyemizin görüşü amaçlı İBB Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğünün plan teklifi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6- İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İsim ve Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7- Abdullah Bilgin GÜLLÜOĞLU Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencilerine sportif başarılarından dolayı ödüllendirilmeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8- Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının mülkiyeti belediyemize ait olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada 5 parsel üzerinde bulunan ve tahsisi yapılan New Center Alışveriş Merkezindeki 33 nolu bağımsız bölümün tahsisinin iptali ve 37 nolu bağımsız bölümün tahsisinin devamı ile 36 nolu bağımsız bölümün tamamının tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9- Belediyemiz ile Türk Kızılay Derneği arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bu konuda hazırlanacak protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
Haber Fotoğrafları
Hızlı Menü