07 Haziran 2023, Çarşamba HAZİRAN AYI MECLİSİ 2. BİRLEŞİMİ CUMA GÜNÜ Silivri Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 09 Haziran 2023 Cuma günü 10.30 'da gerçekleştirilecek. HAZİRAN AYI MECLİSİ 2. BİRLEŞİMİ CUMA GÜNÜ

Silivri Belediye Meclisi'nin 09.06.2023 Cuma tarihine rastlayan Haziran Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Akören Mahallesi 3230 ada 1 parsel üzerindeki pompa istasyonunun uzun süreli kiralama yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi 186 ada, 6 parsel ile mülkiyeti Femaş Metal Sanayi ve Tic. A.Ş.ye ait Selimpaşa Mahallesi 191 ada, 15 parselin takas/trampasının yapılması ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü bütçesinin oluşturulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - İlçemiz mahalle muhtarlıklarına yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi Çanta Balaban Mahallesi 734 ada 60 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi Selimpaşa Kavşağı ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8545 ada 1 parselin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mahallesi, 3104 ada 1 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 8 ada, 104 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

 
Haber Fotoğrafları
Hızlı Menü