EYLÜL AYI MECLİSİ PAZARTESİ
10 Eylül 2017, Pazar
EYLÜL AYI MECLİSİ PAZARTESİ
HABER FOTOĞRAFLARI
Silivri Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın I. Birleşiminin I. Oturumu, 11 Eylül 2017 Pazartesi Günü 16.00’da gerçekleştirilecek.

Silivri Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 Pazartesi tarihine rastlayan Eylül Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 16.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

 

G Ü N D E M :

1. Silivri İlçe stadyumunun bakım ve onarımlarının yaptırılmasının görüşülmesi.

2. Silivri ilçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükkılıçlı, Çeltik, Küçüksinekli, Büyüksinekli, Bekirli, Çayırdere, Kurfallı Mahallelerindeki Hazineye ait 2B tarım arazilerinin Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığından satın alınmasının görüşülmesi.

3. Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 887 ada, 4 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.

4. Belediyemiz kadrolarında unvan ve derece değişikliğinin görüşülmesi.

5. İlçemiz Çanta Sancaktepe (tapunun Çanta Fatih) Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görevlendirilmesi için 6 adet Bilirkişi görevlendirilmesinin görüşülmesi.

6. Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Selimpaşa Mahallesi, 5676 ve 6288 nolu parsellerdeki taşınmazların Fenerbahçe Üniversitesi adına intifa hakkının verilmesinin görüşülmesi.

7. Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Alipaşa Mahallesi 4607, 4441 ve 4436 nolu parsellerdeki taşınmazların Fenerbahçe Üniversitesi adına intifa hakkının verilmesinin görüşülmesi.

8. Mülkiyeti belediyemize ait tarım alanlarının 3 yıldan fazla süreyle kiraya verilmesinin görüşülmesi.

9. Belediyemizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü oluşturulmasının görüşülmesi.

10. Aydın Üniversitesine tahsis edilen mülkiyeti belediyemize ait Silivri Gümüşyaka Mahallesi, 838 ada 1 parsel, 839 ada 1 parsel ve 840 ada 1 nolu parsellerdeki taşınmazların tahsisinin iptal edilmesinin görüşülmesi.