15 Ekim 2020, Perşembe EKİM AYI MECLİSİ 3. BİRLEŞİMİ CUMA GÜNÜ Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1.oturumu, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00’da yapılacak. EKİM AYI MECLİSİ 3. BİRLEŞİMİ CUMA GÜNÜ

Silivri Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarihine rastlayan Ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1. oturumu, Cuma günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddesi şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 – 2021 Mali yılı programı ve bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
Haber Fotoğrafları
Hızlı Menü